Nedgrävning av häst, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Om er häst skulle självdö eller behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. Tidigare krävdes tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner häst på egen fastighet, men detta är inte längre aktuellt. Nedgrävning av häst ska dock ske enligt anvisningar från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. 

Innan ni gräver ner hästen på egen fastighet ska ni skicka in uppgifter till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Inkom med information om hästägarens namn och kontaktuppgifter, fastigheten som hästen ska grävas ner på samt ett kartutsnitt där den planerade platsen för nedgrävningen är markerad.

Om det inte finns möjlighet att gräva ner hästen på egen fastighet kan den skickas på destruktion via Svensk Lantbrukstjänst eller till ett hästkrematorium.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa