Riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Resor under jul och nyår 

Du behöver ansöka om riksfärdtjänstresor för jul och nyår i god tid. Ansök senast 6 veckor innan önskad avresa.

Beställa resa

Du som är beviljad riksfärdtjänstresa med personbil eller specialfordon ska förbeställa din resa hos X-trafik Serviceresor senast 9 december.

Information om Riksfärdtjänst

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning som kräver att du måste åka på ett dyrare sätt än andra, kan ansöka om riksfärdtjänst. Det kan vara att du behöver ha med dig en person som hjälper dig under resans gång för att du ska klara av att genomföra din resa.

  • Riksfärdtjänst ansöker du om när du vill resa från en kommun till en annan inom Sverige.
  • Är du beviljad Färdtjänst i Sandvikens kommun kan du resa med färdtjänsten inom hela Gävleborgs län. Det är endast när du vill resa utanför länet som du då behöver ansöka om Riksfärdtjänst
  • Ansökan ska göras inför varje enskilt resetillfälle

Grunden för riksfärdtjänst är din funktionsnedsättning och dess konsekvenser som gör att du får merkostnader för din resa. Det gäller alltså svårigheterna i samband med resandet och inte svårigheter vid resans mål.

De flesta klarar att resa med allmänna kommunikationer om de har någon med sig som hjälper. Det är funktionsnedsättningens grad som avgör vilket färdmedel som kan beviljas.

  • I första hand gäller resa med allmänna kommunikationer som till exempel buss och tåg, tillsammans med ledsagare.
  • I andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon.
  • Resa med personbil eller specialfordon beviljas endast när funktionsnedsättningen gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer med hjälp av ledsagare.

Riksfärdtjänst gäller för resor till och från rekreation och fritidsverksamhet, eller för annan enskild angelägenhet.

Till exempel för att besöka släkt och vänner, konsert eller annat som kan kopplas till din fritid.

  • Ansökan om resa bör ske så snart du vet att du ska genomföra resan, men senast tre veckor innan planerad avfärd.
  • Inför storhelger samt under semesterperiod bör du ansöka senast sex veckor innan planerad avresa.

Du kan behöva lämna ett medicinskt utlåtande som styrker din funktionsnedsättning samt dina svårigheter att resa med allmänna kommunikationer med eventuella hjälpmedel. Detta intyg är du själv ansvarig för att ordna.

 

Om du inte kan använda e-tjänsten

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa