Föreningar, ansökan om utökat kontantstöd med anledning av covid-19

LÄS MER

Sandvikens kommun erbjuder ett särskilt krisstöd till föreningar som under kalenderår 2020 drabbades ekonomiskt av förbud och restriktioner med anledning av covid-19.

Utökat kontantstöd med anledning av covid-19 kan beviljas till föreningar för följande:

  • Uteblivna intäkter för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med färre deltagare eller mindre publik.
  • Intäktsbortfall vid minskad uthyrning av föreningsägda lokaler. 
  • Löpande kostnader som inte kunnat undvikas för verksamhet och evenemang. Det kan till exempel handla om lokalhyror, lön/arvoden eller underhållskostnader som inte kunnat undvikas trots inställd verksamhet. Det kan också handla om merkostnader för att kunna genomföra verksamhet i mindre grupper, till exempel inköp av utrustning eller extra hyra av lokaler.

Utökat kontantstöd med anledning av covid-19 kan endast sökas av ideella föreningar registrerade i Sandvikens kommuns föreningsregister.

Ansökan sker senast 7 juni. Beslut tas av kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott 17 juni.

I ansökan ska föreningen inkomma med följande information:

  • Ekonomisk redovisning, med information om planerad budget samt ekonomiskt bortfall för de insatser den ekonomiska kompensationen gäller.
  • Om föreningen sökt och beviljats andra former av ekonomisk kompensation från statliga, regionala eller privata bidragsgivare med anledning av covid-10, och vilket ändamål.
  • Föreningens egna åtgärder för att minska de ekonomiska följder som covid-19 fört med sig.

Kommunvägledare på Medborgarservice kan hjälpa till vid ansökan: 026-24 00 00.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa