Elevresor, busskort för gymnasieelever, ansök

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Heltidsstuderande elever som är studiestödsberättigade samt folkbokförda i Sandvikens kommun och har minst 6 km färdväg mellan bostad och skola kan ansöka om busskort.

Gäller inte elever som har inackorderingstillägg eller för arbetsplatsförlagd utbildning (APU).

Kom ihåg: 

  • Årskurs 1 ska bifoga antagningsbevis tillsammans med ansökan.
  • Årskurs 2-3 behöver inte bifoga något underlag.
  • Startar du din utbildning under pågående termin ska du bifoga intyg från skola/mentor/rektor.

Ansökan görs med hjälp av e-legitimation. Om du är under 18 år kan du ansöka själv med e-legitimation eller vårdnadshavare. Är du över 18 år så är det du själv som söker med e-legitimation. Har du inte möjlighet att ansöka med e-legitimation så kan du kontakta Medborgarservice.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa