Elevresor, busskort för gymnasieelever, ansök

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Heltidsstuderande elever som är studiestödsberättigade samt folkbokförda i Sandvikens kommun och har minst 6 km färdväg mellan bostad och skola kan ansöka om busskort.

Gäller inte elever som har inackorderingstillägg eller för arbetsplatsförlagd utbildning (APU).

Kom ihåg: 

  • Årskurs 1 ska bifoga antagningsbevis tillsammans med ansökan.
  • Årskurs 2-3 behöver inte bifoga något underlag.
  • Startar du din utbildning under pågående termin ska du bifoga intyg från skola/mentor/rektor.

Ansökan görs med hjälp av e-legitimation. Om du är under 18 år kan du ansöka själv med e-legitimation eller vårdnadshavare. Är du över 18 år så är det du själv som söker med e-legitimation. Har du inte möjlighet att ansöka med e-legitimation så kan du kontakta Medborgarservice.

Studerar du på Göranssonska skolan, behöver du ordna transport till och från skola på egen hand under de perioder som busskortet inte är giltigt.

Ansökan för kommande läsår 2022/2023 öppnar 1 juli

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa