Praktisk arbetslivsorientering för elever i årskurs 8, anmälan

LÄS MER

I Sandvikens Kommun har vi under många år haft prao i grundskolan. Det är viktigt att våra ungdomar får en så god inblick som möjligt i vårt samhälle och de olika möjligheter till yrken som finns inför de val de ska göra till gymnasiet. Vår förhoppning är att du och ditt företag vill ingå i vårt samarbete genom att bidra med praoplats.

Försäkring

Eleven är försäkrad via Sandvikens Kommun.

Ny lag från 1 juli 2018

Från och med den 1 juli 2018 införs ändringar i skollagen som innebär att skolan ska ansvara för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar.

Den nya lagen innebär inga stora förändringar i Sandviken Kommun. Det är viktigt att vi får bra företag och organisationer som vill ta emot elever och ser eleverna som potentiella framtida medarbetare på arbetsplatsen.

Frågor om e-tjänsten

Anne-Marie Morell Östlund
anne-marie.morell-ostlund@edu.sandviken.se
026-24 15 18

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa