Årskurs 7, ansök om plats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är vårdnadshavare till elev i årskurs 6 ska välja grundskola till årskurs 7 via kommunens e-tjänst. Observera att båda vårdnadshavarna måste ha en e-legitimation för att kunna använda sig av e-tjänsten.

Valet pågår mellan 1 februari - 28 februari,  se tidplanen för läsåret 2019-2020.

Vid inflyttning till kommunen under läsåret placeras barnen så snart som möjligt utifrån kommunens placeringsförfarande, närhet och plats på skola. 

Val till årskurs 7

Vårdnadshavaren till elever i årskurs 6 anmäler val av grundskola för årskurs 7 via vår e-tjänst. För att logga in på e-tjänsten använder du din e-legitimation. Om du inte har möjlighet att göra valet via e-tjänsten finns blanketter att hämta på Medborgarservice och i Kunskapskontorets reception. Vid gemensam vårdnad behandlas ansökan först när båda vårdnadshavarna signerat den med sin e-legitimation.

Val till fristående skola

Om du väljer en fristående skola måste du själv kontakta den skolan för att höra om det finns plats på respektive skola och ansöka.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa