Årskurs 7, ansök om plats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är vårdnadshavare till elev i årskurs 6 har möjlighet att välja grundskola till årskurs 7 via kommunens e-tjänst. Observera att båda vårdnadshavarna måste ha en e-legitimation för att kunna använda sig av e-tjänsten.

Valet pågår mellan 15 januari-15 februari, se tidsplanen för läsåret 2017-2018.

Vid inflyttning till kommunen under läsåret placeras barnen så snart som möjligt utifrån kommunens placeringsförfarande, närhet och plats på skola. 

VAL TILL ÅRSKURS 7

Vårdnadshavaren till elever i årskurs 6 anmäler val av grundskola för årskurs 7 via vår e-tjänst. För att logga in på e-tjänsten använder du din e-legitimation. Om du inte har möjlighet att göra valet via e-tjänsten finns blanketter att hämta på kommunens skolor och på Kunskapskontoret. Vid gemensam vårdnad behandlas ansökan först när båda vårdnadshavarna signerat den med sin e-legitimation.

VAL TILL FRISTÅENDE SKOLA

Om du väljer en fristående skola måste du själv kontakta den skolan för att höra om det finns kö till respektive skola.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa