Lagring av avfall eller farligt avfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Insamling av avfall (90.40)

Villkoren för avfallet är:

  • avfallet ska inte vara farligt avfall och
  • mängden avfall som mellanlagras ska vara mer än 10 ton, men mindre än 10 000 ton avfall vid något enskilt tillfälle och att
  • avfallet inte får lagras under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas

Insamling av farligt avfall (90.60)

Verksamhet för lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är:

  • mer än 200 kg men högst 5 ton och utgörs av olja
  • mer än 1500 kg men högst 30 ton och utgörs av blybatterier
  • mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter
  • mer än 200 kg men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä
  • högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon eller
  • mer än 200 kg men högst 1 ton i andra fall

Verksamheten ska anmälas i god tid innan den startas.

För handläggning av anmälan om insamling av avfall debiteras 5 600 kronor och en anmälan om insamling av farligt avfall debiteras 5 040 kronor enligt gällande taxa.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa