Återvinning av avfall för anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som driver verksamhet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Avfall som till exempel schaktmassor, asfalt och betong kan användas för anläggningsändamål. Exempel på anläggningsändamål för avfall är bullervallar, parkeringsytor eller ytor för annan markanvändning, deponitäckning, anläggningsarbete vid vägar eller järnvägar mm. Provtagningsresultat av massorna ska bifogas i anmälan.

Anmälan ska göras i god tid innan den startas. För handläggning av anmälan kommer en avgift på 4 480 kronor att debiteras enligt gällande taxa.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa