Föreningar, utvecklingsbidrag för att främja hälsa

LÄS MER

Ideella föreningar som vill utveckla verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning kan söka särskilt utvecklingsbidrag av Sandvikens Kommun.

Bidrag ges för uppstartande av verksamhet alternativt projekt under en avgränsad tidsperiod. Totalt finns 100 000 kronor avsatt inom kultur- och fritidsnämndens budget att fördela, och administreras av kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa