Föreningar, justering av planerad aktivitet

LÄS MER

Föreningar och andra aktörer som beviljats stöd för kultur- och fritidsevenemang kan genom denna e-tjänst rapportera justeringar av en planerad aktivitet. Det kan till exempel handla om att ett evenemang behöver ändras, ställas in eller flyttas fram på grund av nya förutsättningar som uppstått sedan ansökan beviljades.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa