Komplettering av pågående ärende hos överförmyndarenheten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som god man/ställföreträdare/förälder skicka handlingar, på ett säkert sätt, gällande huvudman/omyndig i ett pågående handläggningsärende.

Information på sandviken.se för dig som är god man eller förvaltare.

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa