Kontakt med Överförmyndarenheten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är ställföreträdare, myndighetsperson, banktjänsteman eller anhörig kommunicera med oss digitalt i fall du vill begära ut en handling eller skicka in en handling som innehåller personuppgifter. 

(Till exempel registerutdrag eller arvodesbeslut)

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa