Kontakt med Överförmyndarenheten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är ställföreträdare, myndighetsperson, banktjänsteman eller anhörig kommunicera med oss digitalt i fall du vill begära ut en handling eller skicka in en handling som innehåller personuppgifter.  Handlingar kan vara registerutdrag eller arvodesbeslut.

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa