Sommarskola, ansökan till

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att delta i Sandvikens sommarskola som vänder sig till elever i årskurs 7–9.

Du som är vårdnadshavare till elev i årskurs 7 -9 kan här ansöka om sommarskola 2023. Observera att vårdnadshavarna måste ha en e-legitimation för att kunna använda sig av e-tjänsten. Om vårdnadshavare är folkbokförda på samma adress krävs signatur endast av den sökande. Är vårdnadshavare folkbokförda på olika adresser krävs signering av båda vårdnadshavare för att anmälan ska vara komplett. Den andra vårdnadshavaren kommer att få ett meddelande via e-post eller SMS med uppmaning om att signera ärendet.

I år kommer sommarskolan för elever i årskurs 7–9 att äga rum på Murgårdsskolan 7–9, och den startar fredag 16 juni till fredag 30 juni.

Syftet med sommarskolan är att ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor och färdigheter för att nå kunskapskraven.

Prövning

För en elev i årskurs 9 är prövning en möjlighet att nå ett godkänt betyg i ämnet/ämnena som saknas.

Vid en prövning bedöms elevens kunskaper i alla delar av ämnet.

Förstärkning

För elever i årskurs 7–9 som riskerar att inte nå målen, är sommarskolan en möjlighet att få förstärkning i det aktuella ämnet/ämnena inför det kommande läsåret. Målet är att i årskurs 9 klara behörigheten för ett nationellt gymnasieprogram.

Det är obligatorisk närvaro för de elever som anmält sig till sommarskolan.

Skoldagen börjar kl. 08.30 och slutar kl. 15.00. ( Tiderna är preliminära). Lunch serveras. Busskort erbjuds till de elever som är behöriga till skolskjuts.

Ansökan kan göras fram till den 21 maj 2023.

Ansvarig för sommarskolan är: Rektor: Lena Haglund och bitr.rektor: Christina Johansson

Om ni inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan ni kontakta studie- och yrkesvägledaren på respektive skola.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa