Sommarskola 2020, ansökan till

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att delta i Sandvikens sommarskola som vänder sig till elever i årskurs 6–9.

Du som är vårdnadshavare till elev i årskurs 6 -9 kan här ansöka om sommarskola 2020. Observera att båda vårdnadshavarna måste ha en e-legitimation för att kunna använda sig av e-tjänsten.

I år kommer sommarskolan för elever i årskurs 7–9 att äga rum på Murgårdsskolan 7–9, och den startar fredag 12 juni till fredag 26 juni.

För elever i årskurs 6 ber vi att få återkomma med lokal och tidpunkt.

Syftet med sommarskolan är att ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor och färdigheter för att nå kunskapskraven.

Prövning

För en elev i årskurs 9 och en elev som går på gymnasieskolans introduktionsprogram, är prövning en möjlighet att nå ett godkänt betyg i ämnet/ämnena som saknas.

Vid en prövning bedöms elevens kunskaper i alla delar av ämnet.

Förstärkning

För elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte nå målen, är sommarskolan en möjlighet att få förstärkning i det aktuella ämnet/ämnena inför det kommande läsåret. Målet är att i årskurs 9 klara behörigheten för ett nationellt gymnasieprogram.

Det är obligatorisk närvaro för de elever som anmält sig till sommarskolan.

Skoldagen börjar kl. 08.30 och slutar kl. 15.00. Lunch serveras. Busskort erbjuds till de elever som är behöriga till skolskjuts.

Ansökan kan göras fram till den 15 maj 2020.

Ansvarig för sommarskolan är: Rektor Lena Haglund och bitr. rektor Karin Palmér

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa