Tyck till om Sandvikens kommuns cykelvägar

LÄS MER

Just nu pågår arbetet med en cykelplan för Sandvikens kommun som ska visa hur cykelvägarna kan bindas ihop och förbättras till ett cykelvägnät där det är lätt att cykla. Projektet sträcker sig till vintern år 2020, då cykelplanen kan förväntas antas.

Sandvikens kommun vill gärna veta vad kommuninvånarna tycker om cykelmöjligheterna i kommunen. Genom att markera önskade cykelvägar, var det finns hinder och var det känns osäkert att ta sig över vägar kan du bidra med dina synpunkter till Sandvikens kommuns kommande cykelplan. E-tjänsten är öppen från och med 1 april  – 1 maj. E-tjänsten innehåller även frågor om hur det är att cykla i Sandvikens kommun.

Deltagandet i e-tjänsten är frivilligt och dina svar är anonyma. För att dina synpunkter ska komma med i resultatsammanställningen behöver du svara senast 1 maj. Genom att svara på denna e-tjänst bidrar du med viktiga synpunkter i det fortsatta arbetet.

Tack!

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa