Årskurs 7, ansök om plats

LÄS MER

Du som är vårdnadshavare till elev i årskurs 6 ska välja grundskola till årskurs 7 via kommunens e-tjänst. Observera att båda vårdnadshavarna måste ha en e-legitimation för att kunna använda sig av e-tjänsten.

Valet pågår mellan 15 januari - 15 februari 2023.

Vid inflyttning till kommunen under läsåret placeras barnen så snart som möjligt utifrån kommunens placeringsförfarande, närhet och plats på skola. 

Val till årskurs 7

Vårdnadshavaren till elever i årskurs 6 anmäler val av grundskola för årskurs 7 via vår e-tjänst. För att logga in på e-tjänsten använder du din e-legitimation. Om du inte har möjlighet att göra valet via e-tjänsten finns blanketter att hämta på Medborgarservice. Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser behandlas ansökan först när båda vårdnadshavarna signerat den med sina e-legitimationer.

Val till fristående skola

Om du väljer en fristående skola måste du själv kontakta den skolan för att höra om det finns plats på respektive skola och ansöka.

Vid flytt under pågående skolvalsperiod

Om du ska flytta under första halvåret 2023 måste du komma in med en vidimerad kopia av hyres-/köpekontrakt senast 28 februari. Kopian ska skickas till Sandvikens Kommun, Kunskapskontoret, 811 80 Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten