Förskoleklass, ansök om plats

LÄS MER

Du som är vårdnadshavare till barn som fyller sex år under 2021 ska välja grundskola för förskoleklass. Du gör valet i kommunens e-tjänst. Observera att båda vårdnadshavarna måste ha en e-legitimation för att kunna använda sig av e-tjänsten.

Valet pågår mellan 15 januari - 15 februari 2021.

Vid inflyttning till kommunen under läsåret placeras barnen så snart som möjligt utifrån kommunens placeringsförfarande, val, närhet och plats på skola. 

Val till förskoleplats

Förskoleklassen är en del av grundskolan och finns på alla kommunala skolor som har årskurs 1. Vårdnadshavare anmäler val av förskoleklass via vår e-tjänst. För att logga in i e-tjänsten använder du din e-legitimation. Om du inte har möjlighet att göra valet via e-tjänsten finns blankett att hämta på Medborgarservice. Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser behandlas ansökan först när båda vårdnadshavarna signerat den med sina e-legitimationer.

Val till fristående skolas förskoleklass

Om du väljer en förskoleklass i en fristående skola måste du själv kontakta den skolan för att höra om det finns plats och ansöka.

Vid flytt under pågående skolvalsperiod

Om du ska flytta under första halvåret 2021 måste du komma in med en vidimerad kopia av hyres-/köpekontrakt senast 1 april. Kopian ska skickas till Sandvikens Kommun, Kunskapskontoret, 811 80 Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten