Förskoleklass, ansök om plats

LÄS MER

Du som är vårdnadshavare till barn som fyller sex år under 2020 ska välja grundskola för förskoleklass. Du gör valet i kommunens e-tjänst. Observera att båda vårdnadshavarna måste ha en e-legitimation för att kunna använda sig av e-tjänsten.

Valet pågår mellan 12 februari - 12 mars.

Vid inflyttning till kommunen under läsåret placeras barnen så snart som möjligt utifrån kommunens placeringsförfarande, val, närhet och plats på skola. 

Val till förskoleplats

Förskoleklassen är en del av grundskolan och finns på alla kommunala skolor som har årskurs 1. Vårdnadshavare anmäler val av förskoleklass via vår e-tjänst. För att logga in i e-tjänsten använder du din e-legitimation. Om du inte har möjlighet att göra valet via e-tjänsten finns blankett att hämta på Medborgarservice eller i Kunskapskontorets reception. Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser behandlas ansökan först när båda vårdnadshavarna signerat den med sina e-legitimationer.

Val till fristående skolas förskoleklass

Om du väljer en förskoleklass i en fristående skola måste du själv kontakta den skolan för att höra om det finns plats och ansöka.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten