Kultursponsring, utvärdering av arrangemang

LÄS MER

Kultursponsring är en del av kommunens kommunikation och har till syfte att stärka kommunens varumärke. Här kan du som fått kultursponsring under året redovisa dina insatser.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa