Kultursponsring, ansök om

LÄS MER

Sponsring är en del av kommunens kommunikation och har till syfte att stärka kommunens varumärke. Det är en affärsmässig relation mellan två eller flera parter och sker tillsammans med aktörer som har en positiv image och en verksamhet som ligger i linje med Vision 2025.

Kravet för kultursponsring är att det främjar konstnärlig verksamhet av hög kvalitet, lockar kommunmedborgarna att ta del av detta och synliggör varumärket Sandviken som kulturkommun. Kultursponsring kan även ges till verksamheter eller enstaka evenemang som i sin utformning synliggör ”Sandviken” via genomslag i ”riks- och regionmedia”.

Om det via föreningen eller enstaka företrädares agerade skapas negativ publicitet som vållar varumärket ”Sandviken” skada, kan avtalet hävas och föreningen bli återbetalningsskyldig.

Sista ansökningsdag är den 15 januari 2020.

Beslut om kultursponsring tas av Kultur- och Fritidsnämnden i slutet av februari.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa