Insatser enligt SoL - socialpsykiatri, ansökan om

LÄS MER

Använd den här e-tjänsten för att ansökan om insatser enligt SoL.

De insatser du kan söka är: boendestöd, trygghetslägenhet med boendestöd, bostad med särskild service, korttidsboende, kontaktperson och sysselsättning.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00