Insatser enligt SoL - socialpsykiatri, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten för att ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen inriktning Socialpsykiatri.

Är det första gången du ansöker behöver du bifoga ett intyg som styrker målgruppen för insatser via Socialpsykiatrin. Av intyget ska diagnos framgå samt hur detta påverkar din vardag.

När vi mottagit din ansökt kommer du får kontakt med en handläggare som utreder din ansökan.

Mer information

Mer information om insatser enligt SoL hittar du på sandviken.se

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa