Insatser enligt LSS till vissa funktionshindrade, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten för att ansöka om insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  

Är det första gången du ansöker bifoga ett intyg/psykologutredning/utlåtande som styrker att du tillhör någon av de personkretsar som kan har rätt till insatser enligt LSS. 

När du lämnat in din ansökan kommer du få kontakt med en handläggare som utreder din ansökan.

Mer information

Mer information om insatser enligt LSS för vissa funktionshindrade hittar du på sandviken.se

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa