Jämkning av avgift pga dubbel bosättning, ansökan om

LÄS MER

När en ensam person flyttar permanent från ordinärt boende till vård- och omsorgsboende har man möjlighet att söka jämkning på grund av dubbel bosättning. Ansökan avser nedsättning av avgift och matkostnad på grund av att man betalar dubbla hyror under en period. Hyran betalas alltid i sin helhet.

Ansökan kan göras av ensamstående. Man kan ansöka om jämkning för max 3 månader.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00