Jämkning av avgift pga dubbel bosättning, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När en ensam person flyttar permanent från ordinärt boende till vård- och omsorgsboende har man möjlighet att söka jämkning på grund av dubbel bosättning. Ansökan avser nedsättning av omvårdnadsavgift på grund av att man betalar dubbla hyror under en period. Matkostnad och hyra betalas alltid i sin helhet.

Ansökan kan göras av ensamstående som flyttar från hyresrätt. Man kan ansöka om jämkning för max 3 månader.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa