Klotter, anmälan

LÄS MER

Vi vill att Sandviken skall upplevas som en trygg stad för medborgare och företag genom att ge ett helt och rent intryck i såväl stadsmiljö som bostadsområden.

Tekniska kontoret och Sandvikenhus AB arbetar tillsammans för att sanera klotter och åtgärda skadegörelser och strävar efter nolltolerans. Klotter liksom all skadegörelse polisanmäls.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Vi vill att Sandviken skall upplevas som en trygg stad för medborgare och företag genom att ge ett helt och rent intryck i såväl stadsmiljö som bostadsområden.

Tekniska kontoret och Sandvikenhus AB arbetar tillsammans för att sanera klotter och åtgärda skadegörelser och strävar efter nolltolerans. Klotter liksom all skadegörelse polisanmäls.

Anonym anmälan

Du får vara anonym i din anmälan. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa