Fel i Kartportalen, anmäl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Kartportalen är ett kartverktyg som tillhandahåller kommunal information för medborgarna som är av intresse. Här finns olika typer av geografisk information, adresser, detaljplaneytor, översiktsplaner bland annat.

Kartportalen kan också fungera som en brygga mellan medborgaren och kommunen när det kommer till upplysning av information. Via denna e- tjänst kan medborgaren bland annat anmäla felaktigheter eller ge förbättringsförslag avseende kartportalen och dess funktionalitet. Medborgaren har också möjlighet att påtala brister, t ex felaktiga adresser eller vägar som inte finns i kartan. För att använda e-tjänsten behöver du logga in med e-legitimation för att vi ska kunna få kontakt med dig för att få mer information från dig med eventuella kompletteringar.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för att informationen i Kartportalen är korrekt och uppdaterad.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa