Fel i Kartportalen, anmälan om

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Kartportalen är ett kartverktyg som tillhandahåller kommunal information för medborgarna som är av intresse. Här finns olika typer av geografisk information, adresser, detaljplaneytor, översiktsplaner bland annat.

Kartportalen kan också fungera som en brygga mellan medborgaren och kommunen när det kommer till upplysning av information. Via denna e- tjänst kan medborgaren bland annat anmäla felaktigheter eller ge förbättringsförslag avseende kartportalen och dess funktionalitet. Medborgaren har också möjlighet att påtala brister, t ex felaktiga adresser eller vägar som inte finns i kartan. För att använda e-tjänsten behöver du logga in med e-legitimation för att vi ska kunna få kontakt med dig för att få mer information från dig med eventuella kompletteringar.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för att informationen i Kartportalen är korrekt och uppdaterad.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa