Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar - Skilda världar, intresseanmälan

LÄS MER

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar - Skilda världar

En separation kan vara en  kris för vuxna och även för barnen. Vuxna har ofta andra vuxna att prata med. Men vem kan barnen prata med?

Vi har goda erfarenheter av grupper för barn mellan sju och tolv år. Barnen kan prata om hur livet ser ut, hur man klarar förändringar och hur man vågar säga ifrån och vad man känner. Gemensamt för barnen är att deras föräldrar inte lever tillsammans.

Läs mer om Skilda världar på kommunens hemsida.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa