Informationsträff för gode män, anmälan

LÄS MER

Överförmyndarnämnden bjuder in till informationsträff för de som lämnat in intresseanmälan för att bli god man/förvaltare. Under informationsmötet kommer du få en grundläggande information om vad uppdraget innebär. Därefter gör vi en lämplighetsprövning på de som är intresserade av uppdrag (Socialtjänsten, Kronofogden och Polisen).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa