Nybyggnadskarta, beställning av

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor eller har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Observera att bygglov för mindre byggnationer vanligen inte kräver en nybyggnadskarta. Det räcker då med ett kartutdrag.

Vad är en nybyggnadskarta?

På en nybyggnadskarta anges olika förutsättningar inför din ansökan om bygglov. Kartan innehåller bl.a. fastighetsindelning, befintlig bebyggelse och information från gällande detaljplan. En fullständig nybyggnadskarta innehåller även markhöjder, fjärrvärmeledningar samt läge för vatten- och avloppsanslutning. På nybyggnadskartan ritar du in och måttsätter den planerade byggnationen och skickar den sedan till bygglovshandläggaren, där den tillsammans med andra dokument ligger till grund för din bygglovsansökan.

Vilken typ av karta behövs?

Observera att vid mindre byggnationer, uthus etc. så kan det räcka med ett utdrag ur vår digitala primärkarta, ett så kallat kartutdrag. Vid större byggnationer som inte kräver anslutning till kommunalt vatten- och avlopp så räcker det oftast med en förenklad nybyggnadskarta.

Det är tjänstemännen på Plan och Byggenheten som avgör vilken typ av karta som behövs. Rådgör med bygglovshandläggare innan beställning.

Vad kostar en nybyggnadskarta?

Kostnaden varierar bl.a. beroende på vilken typ av nybyggnadskarta det är. I Sandviken kostar en fullständig nybyggnadskarta för en normal villatomt 6 675 kr och en förenklad nybyggnadskarta 4 450 kr. Motsvarande kartor i Ockelbo kostar 5 376 kr och 3 942 kr. I Hofors debiteras nybyggnadskartan efter tidsåtgång 800 kr/timme. För exakt prisuppgift på önskad nybyggnadskarta, kontakta kartingenjör på Kart- och Lantmäterienheten. Moms utgår inte för nybyggnadskartor.

Denna e-tjänst ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa