Nybyggnadskarta, beställ

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor eller har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Upplysningar angående beställning av nybyggnadskarta

Det är byggnadsinspektörerna som avgör vilken typ av karta som behövs. Rådfråga därför byggnadsinspektör innan beställning av nybyggnadskarta.

Efter beställning kommer vår mätpersonal att utföra inmätning på berörd fastighet samt närliggande omgivning.

Leveranstid för nybyggnadskarta är ca 1 månad.

Avgift enligt gällande taxa.

Normal nybyggnadskarta

På en nybyggnadskarta anges olika förutsättningar inför din ansökan om bygglov. Kartan innehåller bl.a. fastighetsindelning, befintlig bebyggelse och information från gällande detaljplan. En normal nybyggnadskarta innehåller även markhöjder, arbetsfix, fjärrvärmeledningar samt läge för vatten- och avloppsanslutning.

Förenklad nybyggnadskarta

Vid större byggnationer som inte kräver anslutning till kommunalt vatten- och avlopp så räcker det oftast med en förenklad nybyggnadskarta.

Kartutdrag

Observera att vid mindre byggnationer, uthus etc. så kan det räcka med ett utdrag ur vår digitala primärkarta, ett så kallat kartutdrag.

Situationsplan

Den normala nybyggnadskartan, förenklade nybyggnadskartan eller kartutdraget kan användas som underlag för att rita in den planerade byggnationen, vilken då blir en situationsplan som ska skickas med bygglovsansökan.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa