Nybyggnadskarta, beställning av

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor eller har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Observera att bygglov för mindre byggnationer vanligen inte kräver en nybyggnadskarta. Det räcker då med ett kartutdrag.

Vad är en nybyggnadskarta?

På en nybyggnadskarta anges olika förutsättningar inför din ansökan om bygglov. Kartan innehåller bland annat fastighetsindelning, befintlig bebyggelse och information från gällande detaljplan. En fullständig nybyggnadskarta innehåller även markhöjder, fjärrvärmeledningar samt läge för vatten- och avloppsanslutning.

På nybyggnadskartan ritar du in och måttsätter den planerade byggnationen och skickar den sedan till bygglovshandläggaren, där den tillsammans med andra dokument ligger till grund för din bygglovsansökan. Det är bygglovshandläggarna på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som avgör vilken typ av karta som behövs.

Vad kostar en nybyggnadskarta?

Kostnaden varierar bl. a beroende på vilken typ av nybyggnadskarta det är. En fullständig nybyggnadskarta för en normal villatomt kostar 6 675 kr. En förenklad nybyggnadskarta kostar 4 450 kr. För exakt prisuppgift på önskad nybyggnadskarta, kontakta kartingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen. Moms utgår inte för nybyggnadskartor.

Denna e-tjänst ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer gå igenom följande steg:

Föregående Nästa