Tillstånd för underårig att bedriva rörelse, ansökan om

LÄS MER

Den som är under 16 år får inte bedriva rörelse. Föräldrar får dock, med överförmyndarnämndens samtycke, låta den som fyllt 16 år bedriva rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00