Samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto, ansökan om

LÄS MER

Ett barns pengar får användas till hans eller hennes uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. Barnets pengar får inte användas till sådant som ska bekostas av föräldrarna på grund av deras underhållsskyldighet.

Följande uppgifter måste finnas med för att överförmyndarnämnden ska kunna ta ställning till din begäran:

  • Kontonummer och bank som uttaget önskas ifrån
  • Summan du vill ta ut
  • Anledningen till uttaget
  • Underskrift av barnets förmyndare (om ni är två som är förmyndare för barnet ska båda skriva under)
  • Underskrift av barnet själv om han eller hon fyllt 16 år

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00