Förlängd inlämningstid för god man, ansökan om

LÄS MER

Om du inte kan lämna in din redovisning i tid kan du ansöka om en förlängd inlämningstid. Din begäran måste ha inkommit före det att sista dagen för inlämnande av redovisning har passerat. Begäran måste motiveras.

Årsräkningar ska vara inlämnad före den 1 mars.

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten