Års- och sluträkning med månadssammanställning

LÄS MER

Om du som god man eller förvaltare har ett uppdrag där förvalta egendom ingår, är du redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren vad gäller din huvudmans ekonomi. Det innebär att du är skyldig att inkomma med en årsräkning till överförmyndaren senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser.

Observera att det finns två olika blanketter. Den för utskrift fylls i manuellt, den andra blanketten kan fyllas i direkt på datorn. I den som fylls i direkt på datorn är det viktigt att du vid utskrift skriver ut sida 5 stående för att få med alla månader. Rubrikerna på inkomst- och utgiftsposterna kan ändras på sida 5.

Blanketterna i denna e-tjänst används även för sluträkning med månadssammanställning.

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00