Förteckning för huvudman, skicka in

LÄS MER

I förteckningen ska den gode mannen ange de tillgångar och skulder som huvudmannen hade per förordnandedagen. Med förordnandedag avses den dag då Tingsrätten fattade beslut om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap. Tillgångarnas värde ska styrkas med underlag såsom exempelvis saldobesked från bank och/eller kreditgivare samt taxeringsbevis avseende fastighet. Observera att underlagen ska styrka värdet per förordnandedagen. Underlagen ska bifogas till förteckningen när den sedan lämnas in till överförmyndarnämnden.

 

Viktig information när du fyller i blanketten!

Du kan välja att fylla i blanketten direkt på skärmen. Vi rekommenderar då att du använder programmet Adobe Acrobat Reader för att autosummeringen ska fungera. Autosummeringen fungerar inte i webbläsaren Microsoft Edge och Google Chrome.

Vill du hellre fylla i för hand ska du skriva ut den blankett som heter "Blankett för förteckning för huvudman för utskrift".

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00