Samtycke vid arvskifte eller bodelning, ansökan om

LÄS MER

För att Överförmyndarverksamheten ska kunna fatta beslut om samtycke måste följande underlag finnas och skickas in till Överförmyndarverksamheten:

  • Bouppteckning (registrerad vid skattemyndigheten).
  • Eventuellt testamente.
  • Arvskifte som godkänts av samtliga dödsbodelägare.

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00