Överförmyndaren, ansök om att utöka, begränsa eller avsluta godmanskap och förvaltarskap

LÄS MER

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap kan behöva ökas eller minskas. Gode mannen/förvaltaren, anhörig till huvudmannen eller huvudmannen själv kan ansöka om att uppdraget ska utökas eller minskas. Ansökan skickas till Tingsrätten i Gävle.

Om du genom beslut från överförmyndarnämnden blir entledigad, så avslutas ditt uppdrag. Om din huvudman avlider så avslutas ditt uppdrag samma dag.

 

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsanpassad blankett publiceras 2023-12-31.

(Senast uppdaterad 2023-11-02.)

 

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
overformyndaren@sandviken.se