Utöka, begränsa eller avsluta godmanskap och förvaltarskap, ansökan om

LÄS MER

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap kan behöva ökas eller minskas. Gode mannen/förvaltaren, anhörig till huvudmannen eller huvudmannen själv kan ansöka om att uppdraget ska utökas eller minskas. Ansökan skickas till Tingsrätten i Gävle.

Om du genom beslut från överförmyndarnämnden blir entledigad, så avslutas ditt uppdrag. Om din huvudman avlider så avslutas ditt uppdrag samma dag.

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00