Åtgärder inom vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Ett flertal verksamheter/åtgärder i vattenskyddsområde kräver tillstånd, t ex djurhållning av mer än 2 djurenheter, avverkning, yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen, schaktning med mera.

Om du ska vidta åtgärd, kontrollera med hjälp av länkarna längst ned om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. Om så är fallet, kolla om åtgärden kräver tillstånd enligt föreskriften för ditt område, se nedan. Vet du inte i vilken zon fastigheten ligger kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Om tillstånd krävs fyll i blanketten och skicka in.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa