Åtgärder inom vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Ett flertal verksamheter/åtgärder i vattenskyddsområde kräver tillstånd eller anmälan, t ex djurhållning av mer än 2 djurenheter, avverkning, yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen, schaktning med mera.

Du kan kontrollera om den aktuella fastigheten ligger inom vattenskyddsområde med hjälp av Naturvårdsverkets kartverktyg "Skyddad Natur". 
Om så är fallet, kontrollera om åtgärden kräver tillstånd enligt vattenskyddsföreskriften för ditt område. I Gävleborgs läns författningssamling kan de flesta föreskrifter hittas, förutom kartor.

Vet du inte i vilken zon fastigheten ligger kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.
Om tillstånd eller anmälan krävs använder du e-tjänsten för att söka detta.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa