Åtgärder inom vattenskyddsområde, ansök om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Ett flertal verksamheter/åtgärder i vattenskyddsområde kräver tillstånd eller anmälan, t ex djurhållning av mer än 2 djurenheter, avverkning, yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen, schaktning med mera.

Du kan kontrollera om den aktuella fastigheten ligger inom vattenskyddsområde med hjälp av Naturvårdsverkets kartverktyg "Skyddad Natur". 
Om så är fallet, kontrollera om åtgärden kräver tillstånd enligt vattenskyddsföreskriften för ditt område. I Gävleborgs läns författningssamling kan de flesta föreskrifter hittas, förutom kartor.

Vet du inte i vilken skyddszon fastigheten ligger kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Om tillstånd eller anmälan krävs använder du e-tjänsten för att söka detta.

För handläggning av ärendet debiteras 6 000 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa