Studieförbund - Stimulansmedel

LÄS MER

Ansökan om stimulansmedel för studieförbund med verksamhet i Sandvikens kommun.

Stimulansmedel kan sökas löpande under året för projekt och ny verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa