Livsmedelsanläggning - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som har eller ska starta verksamhet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

För att starta en ny verksamhet eller ta över en befintlig där livsmedel hanteras, krävs att anläggningen registreras hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

Med hantering av livsmedel menas bl.a. försäljning, tillagning, beredning, servering, förpackning och transport.

När du har anmält din verksamhet för registrering får du ett skriftligt beslut från samhällsbyggnadsnämnden när anläggningen har blivit registrerad. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Kommunens livsmedelskontroll

När anläggningen är registrerad och verksamheten har börjat gör Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning regelbundna kontroller. Dessa omfattar inspektioner, genomgång av företagets egenkontroll och i vissa fall provtagningar. Vid inspektion granskas t.ex. hur maten förvaras och hanteras, om lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och att det är rent och snyggt. En årlig tillsynsavgift tas ut och storleken varierar beroende på verksamhetens art och omfattning.

Om din verksamhet släpper ut fett i avloppsvattnet så kan det behövas en fettavskiljare.

Observera att anmälan skall göras av firmatecknare. Firmatecknaren skall bestyrkas med bifogat registreringsbevis.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa