Övergivet fordon, anmälan

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.
Observera att övergivna fordon på Hoforshus, Sandvikenhus och Ockelbogårdars fastigheter ska anmälas direkt till dessa fastighetsägare.

Om du vill anmäla ett övergivet fordon ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte vet vem som är fastighetsägare eller vill du göra en anmälan om övergivet fordon kan du göra det här.

När en anmälan om övergivet fordon inkommer till Plan- och byggenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelas ärendet först en handläggare. Handläggaren går sedan igenom uppgifter i ärendet och var det övergivna fordonet står parkerat. Om anmälaren inte valt att vara anonym kan denne kontaktas för mer information. I de fallen där det behövs åker handläggaren ut på plats.

I första hand försöker man kontakta den som äger fordonet och uppmana den att flytta på det. Om fordonet inte flyttas hanterar Plan- och byggenheten ärendet enligt Lagen om flytt av fordon (1982:129).

Anonyma anmälningar

Du får vara anonym i din anmälan. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill ha information om ärendet.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan du få återkoppling om ärendet och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Om du fortsätter utan att logga in så kan du lämna din anmälan anonymt.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa