Samarbetssamtal för separerade föräldrar, intresseanmälan

LÄS MER

Samarbetssamtal för separerade föräldrar

Om ni inte kommer överens om hur ni ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separation kan ni vända er till familjerätten. De kan erbjuda rådgivande samtal och samarbetssamtal. Det är alltid frivilligt och kostnadsfritt.

Ni ansöker om skilsmässa hos tingsrätten i den kommun där ni är folkbokförda. Antingen ansöker ni enskilt eller gemensamt. Om det finns minderåriga barn i äktenskapet måste föräldrarna gå igenom sex månaders betänketid innan skilsmässan kan träda i kraft. Mer information om själva skilsmässan finns hos tingsrätten.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte är överens om hur ni ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separation kan ni vända er till familjerätten. De kan erbjuda rådgivande samtal och samarbetssamtal. Ni kan också vända er till familjerätten om ni vill ha hjälp att diskutera det fortsatta föräldrasamarbetet i frågor kring barnen.

Samarbetssamtalen är alltid kostnadsfria och frivilliga. Det är strukturerade samtal som leds av en eller två familjerättssekreterare. De kan ske på initiativ av en av en eller båda föräldrarna, som då kontaktar familjerätten själva. Alternativt kan det ske på initiativ av tingsrätten efter att någon av föräldrarna väckt talan mot den andra i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågor. Då ger tingsrätten samarbetssamtal som uppdrag genom remiss. Förutsättningen är fortfarande att ingen av föräldrarna motsätter sig samtalen.

De viktigaste målen med samarbetssamtalen är:

  • att barnet får tillgång till båda sina föräldrar
  • att föräldrarna kan samarbeta och planera utifrån barnets bästa
  • att barnet vid föräldrarnas separation får behålla kontakten med sin släkt och sina vänner
  • att föräldrarna själva tar ansvar för de beslut som fattas kring barnet och försöker undvika påfrestande tvister.

Samarbetssamtalen kan se olika ut beroende på era önskemål och behov. Hur många samtal som behövs varierar. Det är vanligt att föräldrar kommer överens om något de ska prova under en period och sedan kommer tillbaka till familjerätten för uppföljning.

Gävle Tingsrättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa