Årsrapporter miljö, skicka in

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bedriver verksamhet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har förelagt en del verksamheter att lämna årsrapport. De ska lämnas in senast 31 mars året efter det år som rapporteras.

Årsrapporten ska ge en beskrivning av verksamheten och dess miljöeffekter.

Verksamheter som inte debiteras årlig tillsynsavgift kommer att debiteras en handläggningsavgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.


Nyhet avfallsregistret
Den som producerar farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om var avfallet producerats, datum för borttransport, transportsätt, vem som ska transportera bort avfallet, avfallets vikt i kilogram samt mottagare av avfallet. En nyhet är att den som är anteckningsskyldig också ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats i avfallsregistret. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt senast två arbetsdagar efter den tidpunkt när anteckningen ska göras eller sammanställas.

Läs mer i Avfallsförordning (2020:614) samt på  www.naturvardsverket.se/avfallsregister-infomaterial  

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa