Dispens för gödselspridning, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Enligt 23 a § (SJVFS 2004:62) ska stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under perioden den 1 december – den 28 februari brukas ned inom 12 timmar. Tillsynsmyndigheten kan lämna dispens om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa