Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

För att få hushålla vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter. Det får du genom att skicka in en ansökan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Tillstånd krävs inte för sällskapsdjur, utan endast för djur som hushålls i annat syfte.

Information

Om dina grannar anses berörda kan Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning komma att skicka delar av din ansökan till dina grannar för att de ska få möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i  ärendet. Grannarna ges normalt 2-3 veckor för att lämna in synpunkter. Vi rekommenderar att du även själv tar kontakt med dina grannar och informerar dem om dina planer. Vår erfarenhet är att det kan förenkla den kommande handläggningen.

Information om avgift

En avgift tas ut för handläggning av ansökan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa