Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Som fastighetsägare till permanentbostad i en- eller tvåbostadshus eller fritidsbostad har du möjlighet att ansöka hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning om att befrias från skyldighet att lämna kärl- och säckavfall. För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt gällande taxa oavsett positivt beslut eller avslag. Det är i praktiken svårt att uppfylla alla de krav som ställs för att få ansökan beviljad.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa