Tomtkö, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du intresserad av en tomt i Sandvikens kommun?

Då kan du anmäla dig till kommunens tomtkö. Genom kön erbjuds du sedan tomt för eget byggande. Anmälan görs i denna e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du e-legitimation. Placering i tomtkön sker efter den tidpunkt ansökan inkom till kommunen.

Anmälan och registrering

För anmälan och registrering i kommunens tomtkö gäller följande:

  • Sökande ska ha fyllt 18 år
  • Anmälan är personlig och kan inte överlåtas till en annan person
  • Äkta makar eller personer som sammanbor får endast skicka in en anmälan
  • Sökanden ansvarar för att anmäla eventuell adressförändring till kommunen 
  • Placering i tomtkön sker efter den tidpunkt ansökan inkom till kommunen.
  • För att bibehålla placeringen i tomtkön skall en årlig avgift erläggas.

Anmälningsavgift/köavgift

I samband med att anmälan till tomtkön görs så skall köavgiften inbetalas till plusgiro 3 22 28-9. Märk inbetalningskortet "Tomtköavgift" och ange "Avsändare (namn och adress)". Du betalar sammanlagt 500 kronor för det år du gör ansökan och följande kalenderår. Efter det kostar det 300 kronor per år. Den årliga avgiften faktureras i januari varje år.

Mer information om kommunens tomtkö

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa