Samtycke i samband med ackreditering till Göransson Arena vid Sandvik ABs bolagsstämma 2019

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du samtycka till att du eller ditt barns namn överlämnas till Göransson Arena för ackreditering i samband med Sandvik ABs bolagsstämma 2019.

Information om personuppgiftsbehandling

Information och tillgång till personuppgifter enligt artikel 13.

Sandvikens Kommun, Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan.

Du har enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig eller barnet. Du har också rätt att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av personuppgifter enligt artikel 17.

Mer information finns på www.sandviken.se/gdpr

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa