Busskort gymnasieelever, ansök om

LÄS MER

Busskort får heltidsstuderande elever som är folkbokförda i kommunen och som har minst 6 km färdväg mellan bostaden och skolan. Folkbokföringsadressen ska gälla i de fall där föräldrarna har skilda adresser. Ansvaret för elevens dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Busskort till dagliga resor ges inte till elever som har inackorderingstillägg.

Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) räknas som verksamhetsresor och ingår i skolans ansvar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa