Tobaksförsäljning, anmälan och avanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som ska tillhandahålla eller upphöra med tobaksförsäljning i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Enligt tobakslagen (1993:581) ska den som säljer tobaksvaror till konsumenter anmäla det till kommunen senast när försäljningen påbörjas. Till anmälan ska en kopia på egenkontrollprogram bifogas. Mall för egenkontrollprogram finns på Sandvikens Kommuns hemsida.

Svaret från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ska förvaras på försäljningsstället liksom egenkontrollprogrammet.  

I samband med registreringen kommer en avgift att tas ut motsvarande en timmes handläggningstid. Den fakturan skickas senare.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa