Överförmyndaren, ansök om befrielse från redovisningsskyldigheten eller redovisning i förenklad form

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Information till dig som ska ansöka om befrielse från redovisningsskyldigheten eller redovisning i förenklad form

Om det med hänsyn till ställföreträdarens och den enskildes förhållanden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får överförmyndarnämnden, enligt föräldrabalken 14 kap 19 §, befria ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning eller besluta att sådana räkningar får lämnas i förenklad form.

Om det med hänsyn till föräldrarnas och den omyndiges förhållanden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får överförmyndarnämnden, enligt föräldrabalken 13 kap 16 §, befria föräldrarna från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning eller besluta att sådana räkningar får lämnas i förenklad form.

Mer information

God man och förvaltare

 

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa