Detaljplan, lämna synpunkter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du som medborgare lämna dina synpunkter på aktuella planförslag. Synpunkterna ska senast ha inkommit under samråds- eller granskningstiden, annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen enligt Plan- och bygglagen 13 kap 11 §.

Du kan välja att lämna synpunkter anonymt men om du väljer att vara anonym förlorar du rätten att överklaga detaljplanen.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa