Detaljplan, lämna synpunkter

LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du som medborgare lämna dina synpunkter på aktuella planförslag. Synpunkterna ska senast ha inkommit under samråds- eller granskningstiden, annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen enligt Plan- och bygglagen 13 kap 11 §.

Du kan välja att lämna synpunkter anonymt men om du väljer att vara anonym förlorar du rätten att överklaga detaljplanen.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Om du väljer att vara anonym förlorar du rätten att överklaga detaljplanen.

${vgssidfot}

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa