Vuxenutbildning, särskild prövning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som anser sig ha kunskaperna eller på egen hand vill läsa in en kurs, kan efter prövning, få ett betyg på kursen ifråga. Prövning kan även ske i redan avslutade kurser. Observera, inför prövning ingår ingen lärarhandledning.

Läs igenom informationen om prövning noga på sandviken.se innan du gör en anmälan.

Avgift

Avgiften betalas till Plusgiro 3 22 28-9 (betalningsmottagare Sandvikens kommun)

Skriv Prövning CVL/personnummer/namn i OCR/Meddelande fältet

Observera att din anmälan inte räknas som komplett förrän kvittot har bifogats i e-tjänsten.

Avgiften återbetalas ej vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

Perioder och anmälningsdatum

Våren – prövning sker under veckorna 18 till 22 (maj)
Sista anmälningsdatum den 15 april

Hösten – prövning sker under vecka 45 till 47 (november)
Sista anmälningsdatum den 15 oktober

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa