Vuxenutbildning, särskild prövning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Särskild prövning

Perioder och anmälningsdatum

Våren – prövning sker under veckorna 18 till 22 (maj)
Sista anmälningsdatum den 15 april

Hösten – prövning sker under vecka 45 till 47 (november)
Sista anmälningsdatum den 15 oktober

Prövning

Den som anser sig ha kunskaperna eller på egen hand vill läsa in en kurs, kan efter prövning, få ett betyg på kursen ifråga. Prövning kan även ske i redan avslutade kurser. Observera, inför prövning ingår ingen lärarhandledning.

Vem får pröva?

För att få göra en prövning gäller att du vid anmälningstillfället ska vara minst 20 år eller ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Prövning kan endast göras i kurser som anordnas/anordnats på CVL.

OBS! CVL har ingen möjlighet att anordna prövningar där laborationer ingår (Kemi, Fysik, Naturkunskap och Biologi)

Prövningens omfattning

Prövningen omfattar hela innehållet i den aktuella kursen. I prövningen kan ingå såväl skriftliga, muntliga som praktiska uppgifter.

Före anmälan

Rådgör först med en studievägledare för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål. Kursplaner/kunskapskrav kan du hämta på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

Avgifter

Avgiften för en prövning är 500 kr/prövning. Har du fått betyget IG/F i kurs vid CVL/Gymnasiet i Sandviken har du rätt att göra en avgiftsfri prövning.

Om du använder e-tjänsten eller lämnar in din ansökan direkt till skolans expedition så ska du betala in 500 kr/prövning och kurs på plusgiro 3 22 28-9, betalningsmottagare Sandvikens Kommun. Om du använder e-tjänsten måste kvittot  skickas in till e-post adressen vux@edu.sandviken.se för att anmälan ska räknas som komplett.

Skriv Prövning CVL/personnummer/namn på inbetalningskortet.

Avgiften återbetalas ej vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

Anmälan

När du bestämt dig för att göra en prövning och varit i kontakt med studievägledare, så kan du göra en anmälan via denna e-tjänst eller lämna in en ansökan via blankett  till skolans expedition.

En komplett anmälan består av:

- Anmälan via e-tjänsten eller blankett
- Kvitto
- Betygskopia

OBS! Din anmälan tas bara emot om den är fullständig.

Genomförande av prövningen

Efter att din fullständiga anmälan har inkommit och anmälningsdatum för perioden har gått ut, kommer läraren att kontakta dig.

Vid prövningstillfället måste du uppvisa legitimation. Prövningens samtliga prov/skrivningar och muntliga redovisningar ska genomföras under en period.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa