Samtycke om användning av bild och film - Kulturskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du samtycka att du eller ditt barns personuppgifter i form av bilder, även rörliga bilder, som förekommer i Kulturskolans verksamhet, får användas för publicering i Sandvikens kommuns kanaler: webbplats, social medier samt tryck material (skrifter, rapporter och dylikt).

Bilderna kommer endast att användas där Sandvikens Kommun eller de kommunala bolagen står som avsändare och inte i kommersiellt syfte.

Bilderna kommer att lagras i Sandvikens Kommuns bildbank.

Vi nämner aldrig dig eller barnets namn vid publicering av bilder.

Information om personuppgiftsbehandling

Information och tillgång till personuppgifter enligt artikel 13.

Sandvikens Kommun, Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan.

Du har enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig eller barnet. Du har också rätt att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av personuppgifter enligt artikel 17.

Mer information finns på www.sandviken.se/gdpr

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa