Fråga Omsorgs­förvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom den här e-tjänsten har du möjlighet att ställa allmänna frågor rörande Omsorgsförvaltningens verksamhetsområde.

Det kan gälla frågor om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL), hemsjukvård osv.

Din fråga skickas vidare till en handläggare inom förvaltningen som ger dig ett svar så snart som möjligt. Du får återkoppling på din fråga senast inom tre arbetsdagar.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa